fossil fuels case study filipino thesis batayang konseptwal